Elev till Ibn ´Abbâs och Abû Mûsâ, blev Khâridjî pga. en kvinna

´Imrân bin Hittân bin Dhabyân as-Sadûsî al-Basrî. Han var en av de stora lärda men också en av största Khawâridj.

Han rapporterade från ´Â’ishah, Abû Mûsâ al-Ash´arî och Ibn ´Abbâs.

Från honom rapporterade Ibn Sîrîn, Qatâdah och Yahyâ bin Abî Kathîr.

Abû Dâwûd sade:

”Inga Ahl-ul-Ahwâ’ rapporterar så autentiska hadîther som Khawâridj.”

Därefter nämnde han ´Imrân bin Hittân och Abû Hassân al-A´radj som exempel.

al-Farazdaq sade:

”´Imrân bin Hittân var en av de skickligaste poeterna. Om han ville säga det vi sade, gjorde han det, men vi klarade inte av att säga det han sade.”

Salamah bin ´Alqamah berättade att Ibn Sîrîn sade:

”´Imrân gifte sig med en Khâridjiyyah och sade: ”Jag skall få henne att lämna sin lära.” Det var dock hon som fick honom att anta hennes lära.”

al-Madâ’inî berättade att hon var vacker medan han var ful. En dag blev han förtjust i henne och sade:

”Jag och du är i paradiset. Ty du fick och tackade och jag prövades och härdade.”