Elev till al-Hasan al-Basrî, ledare för Mu´tazilah

´Amr bin ´Ubayd, Abû ´Uthmân al-Basrî. Han var asket, dyrkare och Qadarî, Mu´tazilahs störste och förste.

Han rapporterade från Abûl-´Âliyah, Abî Qilâbah och al-Hasan al-Basrî.

Från honom rapporterade Hammâd bin Zayd, Hammâd bin Salamah, ´Abdul-Wârith, Ibn ´Uyaynah, Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân, ´Abdul-Wahhâb ath-Thaqafî, ´Alî bin ´Âsim och Quraysh bin Anas. Därefter lämnade al-Qattân honom.

an-Nasâ’î sade:

”Han är inte pålitlig.”

Hafs bin Ghayyâth sade:

”Jag har inte sett någon vara så avhållsam som han. Han valde sekten som han valde.”

Ibn-ul-Mubârak sade:

”Han kallade till att ödet nekas varpå de lämnade honom.”

Mu´âdh bin Mu´âdh sade:

”Jag hörde ´Amr säga: ”Om

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

”Måtte Abû Lahab förgås! Ja, måtte han [hel och hållen] förgås!”1

står i den Bevarade tavlan så har människan visst något att skylla på inför Allâh.”

Jag hörde honom också säga om hadîthen från den trovärdige och betrodde2:

”Om jag hade hört al-A´mash återberätta den skulle jag beljugit honom.”

´Âsim al-Ahwal berättade att han hörde Qatâdah tala illa om ´Amr bin ´Ubayd och sade:

”Jag föll ned på knäna och sade: ”Abûl-Khattâb! Skall de lärda tala illa om varandra?” Jag började känna agg mot Qatâdah. Då sade han: ”Jag drömde att ´Amr höll i Qur’ânen och skrapade en vers. Jag sade till honom: ”Vad gör du?” Han svarade: ”Jag skall ta tillbaka den.” Han skrapade bort den. Då sade jag: ”Ta tillbaka den!” Han sade: ”Jag klarar inte av det.”

Hammâd bin Zayd sade:

”Det sades till Ayyûb: ”´Amr bin ´Ubayd rapporterade från al-Hasan att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Döda Mu´âwiyah om ni ser honom på min predikstol”, varpå han sade: ”Det är en lögn.”

Ibn ´Ulayyah sade:

”Den förste som talade om Mu´tazilahs dogm var Wâsil al-Ghazzâl. Därefter slöt sig ´Amr bin ´Ubayd till honom som blev förtjust i honom och gifte bort sin syster till honom.”

Abû Ibrâhîm Ismâ´îl bin al-´Abbâs sade:

”Jag hörde Shaqîq, al-Ansârîs slavpojke, bli frågad om al-Ansârîs dröm om ´Amr bin ´Ubayd. Jag sade: ”Vad drömde han om?” Han berättade att han sade: ”Jag såg honom förvandlad till en apa med en kedja runt halsen hos en dödgrävare. Jag sade: ”Abû ´Uthmân! Vad fick dig att bli så här?” Han sade: ”Mitt tal om ödet.” Jag frågade al-Ansârî om det och han sade: ”Käre son! Nämn inte de lärdas synder.”

Han lurades av sin avhållsamhet och uppriktighet och försummade sin innovation.

Han dog på väg till Makkah 143. En annan teori är 144.

1111:1

2Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), den trovärdige och den betrodde, berättade för oss: ”Varenda en av er får sin skapelse samlad i sin moders mage i fyrtio dygn. Därefter blir den till en blodgrodd lika länge. Därefter blir den till en köttklump lika länge. Därefter skickas en ängel till den som beordras att skriva ned fyra saker; dess uppehälle, livslängd, handling och om den skall vara olycklig eller lycklig.” (al-Bukhârî (6549) och Muslim (2643))