Elen försvinner under fredagsbönen

Fråga: Under den första Rak´ah i fredagsbönen försvann elen så att de bedjande utanför moskén inte kunde höra imamen. Till följd därav slutade vissa bedjande rätta sig efter imamen och bad istället Dhuhr eftersom de ansåg att de hade missat fredagsbönen. Vad är domen för det?

Svar: De hade inte alls missat fredagsbönen. De borde ha fullbordat bönen på egen hand. De hade också kunnat föra fram en person som ledde dem och fullbordade bönen med dem. Fredagsbönen bryts inte bara för att högtalaren slutar fungera. De får fullborda den på egen hand. Likaså hade det varit bra om någon annan hade lett dem i bönen.