Elden som upphör

Fråga: Vad är domen för att anse att helvetet skall upphöra? Stämmer det?

al-Albânî: Vem säger det?

Frågeställare: Muhammad Rashîd Ridhâ och Ibn-ul-Qayyim.

al-Albânî: Angående Muhammad Rashîd Ridhâ, så vet jag inte.

Vad gäller Ibn-ul-Qayyim, så har han två uttalanden. Ett är detta. Ett annat är det som han detaljerade i sin bok ”al-Wâbil as-Sayyib”. Däri nämner han att Elden är två eldar. En eld skall upphöra och en eld skall bestå. Elden som skall upphöra är de troende syndarnas eld. Elden som skall bestå och inte upphöra är de otrognas eld. Detta är det korrekta.