Elaka kvinnor

Jesus Syraks vishet 25:13

http://www.bibeln.se/las/2k/syr

13Vilket sår som helst –

bara inte sår i hjärtat;

vilken elakhet som helst –

bara inte från en kvinna.

14Vilken olycka som helst –

bara inte genom dem som hatar mig;

vilket straff som helst –

bara inte genom mina fiender.

15Inget huvud är farligare än ormens,

och ingen vrede är värre än kvinnans.

16Hellre har jag ett lejon eller en drake i huset

än jag bor tillsammans med en elak kvinna.

17En kvinnas elakhet förändrar hennes yttre

och gör hennes uppsyn ilsken som en björns.

18När hennes man slår sig ner hos sina grannar

kan han inte låta bli att sucka bittert.

19All ondska är obetydlig emot en kvinnas ondska –

må syndarens lott bli hennes!

20Som en sandig backe för en åldrings fötter

är en grälsjuk kvinna för en stillsam man.

21Fall inte för en kvinnas skönhet,

åtrå henne inte för hennes skönhets skull.

22Vredesutbrott, oförskämdhet och stor smälek

blir följden om en kvinna försörjer sin man.

23Modlöst sinne, dyster uppsyn

och sår i hjärtat vållar en elak hustru.

Kraftlösa händer och matta knän

vållar den som inte gör sin man lycklig.

24Från en kvinna leder synden sitt ursprung,

och för hennes skull måste vi alla dö.

25Låt inte vatten läcka igenom,

och låt inte en elak hustru få träta.

26Om hon inte vill rätta sig efter dig,

så skär henne loss från din kropp.