Eksem och tvagning

Fråga: Min bror har eksem. Måste han två kroppsdelarna som är drabbade av eksem? Eller skall han bruka Tayammum med tanke på att vattnet sinkar hans tillfrisknande?

Svar: Om vattnet påverkar och förvärrar hans sjukdom, så låter han bli att tvätta kroppsdelarna. Istället skall han göra Tayammum och två de friska kroppsdelarna.