Ekonomisk orättvisa

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 122

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den rikes utdragna återbetalning är orättvis. Om någon av er hänvisas till en förmögen person ska han göra det.”1

Från hadîthen kan vi förstå att ekonomisk orättvisa inte är begränsad vid orätt konfiskering av annans egendom. Hadîthen omfattar all sorts angrepp mot andras egendomar eller rättigheter. Den som beslagtar någon annans egendom, stjäl någon annans egendom, förnekar någon annans egendom eller orätt hävdar rätt till någon annans egendom, skjuter upp på att återbetala sin plikt, eller på något sätt återger sin plikt mindre än överenskommet; alla dessa är orättvisa utifrån deras situationer – och orättvisa är skikt av mörker på Domedagen.

1al-Bukhârî (2278), Muslim (1564), at-Tirmidhî (1308), an-Nasâ’î (4688), Abû Dâwûd (3345), Ibn Mâdjah (2403) och Ahmad (7291).