Ej tillåtet med tillnamnet Abûl-Qâsim

2946 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kombinera inte mitt namn med mitt tillnamn. Jag är Abûl-Qâsim; Allâh ger och jag fördelar.”

De lärde har tre åsikter om tillnamnet Abûl-Qâsim. Hâfidh Ibn Hadjar nämnde dem i ”Fath-ul-Bârî”, argumenterade för var och en, diskuterade dem och klargjorde vad som talar för och mot dem. Efter det tvivlar jag inte på att det inte alls är tillåtet att ha tillnamnet Abûl-Qâsim, oavsett om personen heter Muhammad eller inte. Ty hadîtherna som förbjuder det tillnamnet är autentiska och konkreta. Den åsikten är bekräftad från Imâm ash-Shâfi´î som sade:

”Det är inte tillåtet för någon att ha tillnamnet Abûl-Qâsim, oavsett om han heter Muhammad eller inte.”1

al-Bayhaqî sade:

”Liknande har vi rapporterat från Tâwûs al-Yamânî (rahimahullâh).”

Det intygas av den angivna hadîthen från ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Allâhs sändebud! Om jag får en son efter dig. Får jag ge honom namnet Muhammad och tillnamnet Abûl-Qâsim?” Han sade: ”Ja.” ´Alî sade: ”Det var jag som fick det tillståndet.”2

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

”Hadîthen är autentisk.”

1al-Bayhaqî (9/309) med en autentisk berättarkedja.

2at-Tirmidhî (2846).