Ej tillåtet att vidröra Qur’ânen i orent tillstånd

Förr brukade jag anse att det inte är obligatoriskt att vara tvådd för att vidröra Qur’ânen. Men efter reflektioner klargjordes det för mig att majoritetens åsikt är korrekt och att det inte är tillåtet att röra vid Qur’ânen utan tvagning.

Ibland kan det hända att en person behöver läsa Qur’ânen i ett orent tillstånd; vad skall han göra då? Han får trä på något mellan handen och Qur’ânen. Gör han det anses han inte röra vid Qur’ânen.