Ej tillåtet att ta kunskap från Khawâridj

al-Halabî sade:

”Det finns framför allt stora lärda i Saudiarabien som fortfarande stödjer och rekommenderar Abûl-Hasan och al-Maghrâwî. Kan frågeställaren eller svararen generalisera detta utslag i den bemärkelsen att kunskap inte kan tas från någon som gör det?”

Det stämmer. Jag säger uttryckligt att det inte är tillåtet att ta kunskap från en person som har Khawâridjs lära. Det spelar ingen roll vem han är. Det enda som har fått oss att råka ut för dessa människor som spränger, gör Takfîr och förstör är att de har tagit kunskap från folk och böcker som innehar Khawâridjs läror. Är den anmärkningen enkel? Sade inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”I slutet av tiden kommer det komma ett folk. De har små tänder och tunna drömmar. De talar enligt den främsta skapelsens tal, men de tränger ut ur islam på samma sätt som pilen tränger igenom bytet. Deras tro kommer inte längre ned än deras strupar. Döda dem var ni än råkar på dem. Han som dödar dem kommer sannerligen att belönas på Domedagen.”?

Kan man efter detta säga att anmärkningen är enkel? Eller att man inte skall varna för studier under en sådan person?