Ej tillåtet att skriva förord till Ahl-ul-Bid´as böcker

Fråga: Anses förord till och lovord över en bok vara en oinskränkt rekommendation till boken och författaren? Vissa argumenterar med somliga lärdas förord till böcker som är skrivna av folk som är kända för partianda och avvikelse och menar att de lärdas förord till dessa individers böcker är en rekommendation till dem och deras böcker varefter de inte accepterar varningar för dem.

Svar: För det första är det inte tillåtet för den lärde som är känd för att följa Sunnah och bekriga innovationer och Ahl-ul-Bid´a att skriva förordet till och berömma en bok som är skriven av en från Ahl-ul-Ahwâ’ wadh-Dhalâlât. Hans förord lurar människorna med boken och författaren. Det kommer att skada den okunnige. Det finns risk att de okunniga tar till sig all vägledning och villfarelse som finns i boken och accepterar all godhet och ondska som han säger. Allt detta bara för att en Sunnî skrev förordet till boken.

För det andra skall förordsskrivaren ursäktas för att inte känna till författarens tillstånd och att han är kritiserad för innovationer. Författaren berättar för den lärde att han har valt honom till att skriva förordet till boken och den lärde uppfyller hans önskan och skriver förordet. Det är möjligt att han gagnas av boken som av alla andra böcker. I princip brukar rekommendationer till böckerna leda till rekommendationer till författarna ehuru de är kritiserade för innovationer. När förordsskrivaren får reda på författarens innovation skall han förklara den för honom och få honom att inse dess fara och dess farliga konsekvenser så att han förhoppningsvis återvänder till Sunnah. Den välvillige skall uppnå mycken godhet och överflödig belöning från Allâh, den Höge, den Mäktige.