Ej tillåtet att sitta med släktingar som syndar

Fråga: Vad är domen för att sitta vid ett matbord tillsammans med släktingar under tiden som de förargar Allâh?

Svar: Det är absolut inte tillåtet för en muslim att vara i ett umgänge som trotsar Allâh. Det spelar ingen roll vilken synd det handlar om. Det finns en allmän och allomfattande vers i Qur’ânen som tyder på den här domen, nämligen:

فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

”Stanna då inte i sådana ogudaktiga människors sällskap, då du påmint dig [din plikt].”1

Det råder inga tvivel om att varje syndare i sittningen hör till de ogudaktiga. Det är inte tillåtet för muslimen som inte vill medverka i andras synder att sitta tillsammans med dem, än mindre att synda tillsammans med dem. Frågan handlar om en person som sitter med människor som trotsar Allâh. Han själv gör inte synden. Dock syndar han för att han sitter med dem ehuru han inte gör själva synden som de gör. Beviset för denna dom är den autentiska och uttryckliga hadîthen från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den som tror på Allâh och den Yttersta dagen skall inte sitta vid ett bord som sprit serveras på.”

Han själv dricker inte. Men i och med att han sitter vid det vidriga bordet så medverkar han med dem. Varför gör han så? Därför att de är släktingar, vänner, kära eller på grund av ett jordiskt och ekonomiskt skäl, vilket är det värsta skälet som rättfärdigar sittningen. I själva verket finns det inget som rättfärdigar sittningen. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den som tror på Allâh och den Yttersta dagen skall inte sitta vid ett bord som sprit serveras på.”

16:68