Ej tillåtet att sitta med Ahl-ul-Bid´a och tiga

Fråga: Är det rätt i alla fall att sitta med en avvikande person i hopp om att Allâh vägleder honom?

Svar: Det är inte tillåtet att han sitter med honom och tiger. Om han däremot sitter med honom för att förklara för honom, råda honom och kalla honom till Allâhs religion, så är det bra.