Ej tillåtet att närvara vid släktingars syndiga bröllop

Oavsett vilken synd som råder i en samling, så skall muslimen inte närvara där. Det är ett riktigt brett område. Ett av de klaraste exemplen på det är dagens bröllop. De består av faktorer som uppenbart och uttryckligt går emot Sharî´ah. Därför är det inte tillåtet att närvara vid dessa bröllop ehuru det är faderns, broderns eller systerns bröllop. Ty en muslim får inte kompromissa om något när det kommer till Allâhs religion ändock det berör hans släktingar.