Ej tillåtet att lyda lag som går emot religionen

181 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”[Människan] skall inte lydas inom det som är olydnad mot Allâh. Lydnaden skall endast vara inom det som är korrekt.”

Rapporterad av al-Bukhârî (13/203), Muslim (6/15), Abû Dâwûd (2625), an-Nasâ’î (2/187), at-Tayâlisî (109) och Ahmad (1/94).

Hadîthen består av flera kuriosum varav den viktigaste är att det inte är tillåtet att lyda någon inom det som är olydnad mot Allâh (tabârak wa ta´âlâ), oavsett om den åtlydde är ledare, lärd eller lärare. Det bevisar flera gruppers villfarelse:

3 – De som lyder makthavarna inom deras lagstiftningar som går emot religionen. Kommunismen är ett exempel på det. Än värre är de som försöker få dessa lagar att se överensstämmande ut med religionen. Det är en katastrof som har drabbat många av dagens människor som hävdar kunskap och korrigering. Många lekmän har lurats av dem varför det är korrekt att tillämpa den föregående versen på dem och deras efterföljare:

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ

De har tagit sina rabbiner och klosterbröder till herrar och beskyddare i Allâhs ställe.”1

Vi ber Allâh om skydd och sundhet.

19:31