Ej tillåtet att göra uppror mot syndig ledare

Fråga: Är det tillåtet att göra uppror mot en syndig makthavare som blivit lovad tro och lydnad om det är möjligt att göra sig av med honom utan blodgjutelse?

Svar: Det är inte tillåtet att göra uppror mot makthavaren, även om han skulle vara en syndare. Det skall inte sägas att detta kommer att ske utan blodgjutelse. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillät enbart uppror om makthavaren gjorde en klar otro.