Ej tillåtet att följa blint om man kan granska

Fråga: Syndar personen som kan leta efter bevisen men väljer att följa andra blint?

Svar: Ja. Han får inte följa blint om han klarar av att granska och verifiera på egen hand. Om du finner en åsikt får du leta efter dess bevis. Om den stöds av autentiskt bevis ur Qur’ânen och Sunnah följer du den. Och om du inte finner det eller att beviset är överrunplat, lämnar du åsikten.