Ej tillåtet att begravas utanför hemmet

Fråga: En man testamenterade att bli begravd vid sidan om sitt hus. Hans familj har begravt honom där och inte på begravningsplatsen. Är det tillåtet?

Svar: Nej, det är inte tillåtet. Han får inte begravas ensam och utsättas för misshandel och förnedring. Det finns även en risk att folk börjar tro på honom efteråt och får för sig att han var en Walî och liknande. Han skall begravas med muslimerna.