Ej tillåtet att avse gagnande svar

Kuriosa 39: Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Han som svarar på frågor får inte leta efter förbjudna eller föraktfulla kryphål. Inte heller får han leta efter tillåtande åsikter för personer som han vill gagna. Gör han det blir han syndig och förbjuds att svara på frågor.”1

1I´lâm-ul-Muwaqqi´în, sid. 449