Ej obligatoriskt att två sig i ordning

Författaren – as-Sayyid Sâbiq – sade när han tog upp tvagningens sjätte plikt:

”Det har inte rapporterats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har tvått sig i oordning.”

Författaren tog efter Ibn-ul-Qayyims (rahimahullâh) ord i ”Zâd-ul-Ma´âd” som jag kommenterade i ”at-Ta´lîqât al-Djiyâd” med hadîthen hos Ahmad och, via Ahmad, Abû Dâwûd via al-Miqdâm al-Kindî som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick vatten till tvagningen. Han tvådde sig och tvättade sina händer tre gånger, sedan sitt ansikte tre gånger, sedan sina armar tre gånger, sedan sköljde han munnen och rensade näsan tre gånger, sedan strök han sitt huvud och insidan och utsidan på sina öron och sedan tvättade han sina fötter tre gånger.”

Dess berättarkedja är autentisk. ash-Shawkânî sade:

”Dess berättarkedja är sund.”

Den rapporteras även av adh-Dhiyâ’ i ”al-Mukhtârah”. Hadîthen bevisar att det inte är obligatoriskt att två sig i ordning. Därtill kan jag säga att an-Nawawî och Ibn Hadjar sade att berättarkedjan är god.