Ej föraktfullt att använda en annan persons Siwâk

al-Bukhârî sade:

246 – ´Affân sade: Sakhr bin Djuwayriyah berättade för oss, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag drömde hur jag borstade tänderna med en Siwâk. Då kom två män till mig varav en av dem var äldre än den andre. Jag gav Siwâk till den yngre varpå det sades: ”Ge till den äldste.” Så jag gav den till den äldste.”

Hadîthen bevisar att det inte är föraktfullt att använda en annan persons Siwâk. Dock är det rekommenderat att tvätta den först. Abû Dâwûd rapporterade i ”as-Sunan” att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade ge mig Siwâk för att tvätta den. Först använde jag den, sedan tvättade jag den och slutligen gav jag honom den.”

Detta bevisar hennes väldiga uppförande och djupa förståelse. Hon började inte med att tvätta den bara för att inte gå miste om botemedlet i hans saliv. Därefter tvättade hon den utav fint uppförande och underkastelse. Det är också möjligt att hon tvättade den för smakens och mjukhetens skull innan han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) använde den och Allâh vet bättre.