Ehuru det går flera dagar

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh accepterar ingens bön efter att hans tvagning har brutits förrän han tvår sig.”1

Det bevisar att tvagning är ett villkor för bön och att bönen är ogiltig utan tvagning. Det råder samstämmighet om det. Så om en person glömmer två sig och ber, tar han igen bönen. Han ursäktas inte ehuru det går flera dagar. Ty det handlar om en faktor som måste finnas. Det gäller däremot inte den tvådde som råkar be med orenhet på kropp eller kläder. Enligt den korrekta åsikten ska han inte upprepa bönen eftersom det handlar om faktorer som måste undvikas.

1al-Bukhârî (135) och Muslim (225).