Egypten, Syrien, Irak och Libyen – förr och nu

Låt oss titta på Egypten. Var Egypten bättre före eller efter revolutionen? Egyptiska lärare undervisade oss när Egypten var monarki och efter monarkin. På den tiden var ett egyptiskt pund1 mer än tio SAR. Ni vet hur mycket den är värd nu.

I samband med att Egyptens och Syriens union ändrades bröt en revolution ut i Syrien. För övrigt var unionen inte alls framgångsrik från första början. Det var som att de föll i en ändlös avgrund.

I Irak var makthavaren från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj, från ash-Sharîf Husayn, farfar till den avlidne Husayn av Jordanien. Sedan kom revolutionen. Innan den var majoriteten i Irak Ahl-us-Sunnah. Efter monarkin blev Irak allt sämre. Vad beträffar dagens Irak, så finns det inget behov av att tala om det.

Alla länder som har haft revolutioner och ondska har satts på prövning.

På kung Idrîs as-Sanûsîs tid var Libyen ett lugnt land. Sen gjorde al-Qadhâfî revolution och landet blev bara värre.

Därför måste en muslim tänka på konsekvenserna som är följderna av att Sunnah opponeras sett till respekten till och högaktningen av trohetslöftet.