Egenskaper som inte växer på träd

Jag läste i Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad al-Mâlikîs bok ”Târîkh Qayrawân”:

”Abûl-´Arab sade: ”Suhnûn hade egenskaper som få andra har. Han besatt en fantastisk förståelse, ärlig fromhet, stabilitet för sanningens sak, avhållsamhet från jordelivet, spartansk klädsel, matvana och tolerans.

Han kunde ge trettio guldmynt till sina bröder medan han själv tog inte emot något från någon. Han fruktade ingen myndighet för sanningens sak och han var sträv mot Ahl-ul-Bid´a. Hans ledarskap var utspritt och de lärde var enade om hans förträfflighet.”