Egenskaper som det är otro att vara okunnig om

Jag har tidigare nämnt i boken att den för sina handlingar ansvarige personen får inte vara okunnig om att Allâh är kunnig med kunskap, förmögen med förmåga, talande med tal, mäktig med makt och att Han är Skaparen. Det finns inget nyuppkommet utan att det är bildat och skapat. Den som är okunnig om det hädar Allâh.

Om det som jag har nämnt är korrekt så finns det inga tvivel om att den som påstår att Allâh är nyuppkommen och att det har funnits en tid då Han inte visste, att Hans tal är skapat och att det har funnits en tid då Han inte har talat har mer rätt att bli kallad för otrogen.