Egenskapen som Salaf fördömde Mu´attilah mest för

Det mesta som Salaf fördömde Djahmiyyah för var att de förnekade Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) höghet. De sade att Allâh är varken innanför skapelsen eller utanför skapelsen, uppe eller nere, varken det ena eller det andra och så vidare. Eller så sade de att Allâh är överallt. På så sätt förkastade de hundratals bevis från Qur’ânen och Sunnah.

´Abdullâh bin al-Mubârak sade:

”Vi klarar av att säga det judarna och de kristna säger till skillnad från det Djahmiyyah säger.”1

Exempel på deras yttranden är när de säger att Allâh är varken uppe eller nere eller att Han är överallt. Därtill förnekar de Allâhs höghet (som är en väldig egenskap) och förvränger texterna som har nämnt den. Så många de är i Qur’ânen och Sunnah!