Eftersträva Ödets natt de udda nätterna under de tio sista nätterna

Imâm Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî (d. 256)

al-Musnad as-Sahîh (2018)

3 – Kapitel om att eftersträva Ödets natt de udda nätterna under de tio sista nätterna

2018 – Ibrâhîm bin Hamzah berättade för oss: Ibn Abî Hâzim ad-Darâwardî berättade för oss, från Yazîd, från Muhammad bin Ibrâhîm, från Abû Salamah, från Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vistades i moskén de mittersta tio dagarna i Ramadhân. När han kvällade den tjugonde natten inför den tjugoförsta dagen, gick han hem. De som vistades med honom i moskén gjorde detsamma. Därefter inledde han sin vistelse i moskén samma natt till den tjugonde som han dessförinnan brukade gå hem. Han predikade för människorna och påbjöd dem det Allâh ville. Sedan sade han: ”Först vistades jag i moskén dessa tio dagar varefter jag valde att vistas i moskén de tio sista dagarna. Den som genomgår I´tikâf med mig ska förbli på sin plats. Jag synade denna natt varpå jag glömde bort den. Eftersträva den de tio sista nätterna, och eftersträva den alla udda nätter. Jag såg hur jag föll på ansikte på vatten och lera.” Den natten regnade det och moskétaket läckte vatten på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) böneplats. Det var natten till den tjugoförste. Jag tittade på Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och såg hur han lämnade morgonbönen med ansiktet blött av lera och vatten.”