Eftersläntrare sluter sig till glömsk imam

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/292)

409 – Jag läste för min fader:

En man missar en Rak´ah varefter han sluter sig till en imam som glömmer bort ett moment i en Rak´ah. Vad ska han göra?”

Han svarade:

Han ska göra två Sudjûd på grund av glömska med imamen. Därefter går han upp och fullbordar en till Rak´ah.”