Eftersläntrare sitter kvar i Tashahhud med imam

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/293)

411 – Jag frågade min fader om en man som missar en Rak´ah med imamen och sedan sitter ned. Han svarade:

Jag föredrar att han läser bara Tashahhud med imamen.”1

1Ibn Qudâmah sade:

“Om den ledde sluter sig sent till bönen med imamen och därmed missar något varvid imamen sätter sig i Tashahhud, ska den ledde inte läsa mer än Tashahhud. Faktum är att han ska upprepa läsningen, konkretiserade Ahmad som sade: “Han ska upprepa läsningen av Tashahhud och varken hylla profeten eller åkalla med någon bön som läses i sista Tashahhud, ty det läses bara i den Tashahhud som efterträds av Taslîm, vilket fallet inte är här.” (al-Mughnî (1/387))