Efterlyst i Ramadhân

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/326-327)

459 – Jag såg min fader be nattbönen i Ramadhân. Då imamen åkallade, sade han ”Âmîn” bakom honom. Jag vet inte att han gjorde något annat.

460 – När min fader var efterlyst såg jag honom be nattbönen i Ramadhân helt ensam.