Efterföljarnas främsta Qur’ân-uttolkare

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/10)

Om du inte kan hitta en förklaring till Qur’ânen i Qur’ânen, Sunnah eller följeslagarnas utsagor, ska du veta att många imamer refererade till efterföljarna däribland Mudjâhid bin Djabr som var ett tecken i Qur’ân-tolkning. Muhammad bin Ishâq sade: Abân bin Sâlih berättade för oss, från Mudjâhid som sade:

”Jag läste upp hela Qur’ânen tre gånger för Ibn ´Abbâs; jag stannade efter varje vers för att fråga honom om den.”

Ibn Djarîr sade: Abû Kurayb berättade för oss: Talq bin Ghannâm berättade för oss, från ´Uthmân al-Makkî, från Ibn Abî Mulaykah som sade:

”Jag såg Mudjâhid fråga Ibn ´Abbâs om Qur’ân-tolkning. Han hade med sig sina tavlor. Ibn ´Abbâs sade till honom: ”Skriv.” Till sist hade han frågat honom om hela tolkningen.”

Därför brukade Sufyân ath-Thawrî säga:

”Det räcker för dig att du får en tolkning från Mudjâhid.”

Andra var Sa´îd bin Djubayr, ´Ikrimah, Ibn ´Abbâs slav, ´Atâ’ bin Abî Rabâh, al-Hasan al-Basrî, Masrûq bin al-Adjda´, Sa´îd bin al-Musayyab, Abûl-´Âliyah, ar-Rabî´ bin Anas, Qatâdah, adh-Dhahhâk bin Muzâhim och andra efterföljare och deras efterkommande generationer.