Efter en synd

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (3114)

3114 – Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss, från Sulaymân at-Taymî, från Abû ´Uthmân an-Nahdî, från Ibn Mas´ûd som sade:

”En man kysste en främmande kvinna varefter han gick till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och frågade honom om dess botgörelse. Då uppenbarades:

وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

”Och förrätta bönen vid dagens början och dess slut och under nattens första timmar – de goda handlingarna driver bort de dåliga.”1

Mannen sade: ”Allâhs sändebud! Gäller den bara mig?” Han sade: ”Den gäller dig och alla andra från mitt samfund som efterlever den.”2

Hadîthen är god och autentisk.

111:114

2Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3114).