Efter en kvart kommer några urindroppar

Fråga: Efter urineringen sitter jag kvar som vanligt så att all urin kommer ut. Därefter tvättar jag mitt kön och det kan hända att jag torkar mig. Ungefär en kvart efteråt märker jag att två tre droppar urin har kommit ut. Vad skall jag göra med tanke på att detta sker ständigt?

Svar: Jag ber Allâh bota honom snabbt. Jag ser ingen annan lösning än att han väntar tills urinen avtar ehuru han behöver gå ut ur WC och gå ett par steg. Det är möjligt att resten av urinen kommer ut vid rörelse.

Jag råder honom också att gå till en specialist. Ty Allâh sänder inte ned någon sjukdom utan att Han även sänder ned ett botemedel med den. Måhända han hittar ett botemedel som Allâh botar honom med.