Efter bönen vänder sig imamen mot samlingen

Fråga: Är det obligatoriskt att imamen vänder sig mot samlingen efter Taslîm eller är det tillåtet för honom att förbli vänd mot Qiblah?

Svar: Det motstrider Sunnah att förbli vänd mot Qiblah utan att vända sig om. Ingen muslim behagas av att motstrida sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade vända sitt ädla ansikte mot sina följeslagare. Det är en profetisk Sunnah. Hur skall han motstrida den?