Efter begravningen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/395-396)

Fråga:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Vad gör man efter att ha begravt sin anhörige? Sitter man hemma tre dagar och läser Qur’ânen för den dödes själ? Ska man hämta en Qur’ân-läsare och betala honom för hans läsning? Ska man bara ta emot kondoleanser i samband med begravningen eller ska man sitta hemma och ta emot kondoleanser utan Qur’ân-läsning? Belönas den döde för Qur’ân-läsningen? Vad är korrekt att göra i samband med en bortgång?

Svar:

بسم الله الرحمن الرحيم

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

Att sitta hemma och ta emot kondoleanser är en nyhet och innovation. Sådant förekom inte på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares tid. Faktum är att Djarîr bin ´Abdillâh al-Badjalî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi brukade anse samlingar och matlagningar hos den dödes familj efter hans begravning vara jämmer.”1

Värre än så är att hyra in en Qur’ân-läsare som ska så kallat läsa för den dödes själ. Qur’ân-läsning är dyrkan och ej föreskriven i detta fall. Därtill är det inte korrekt att ta betalt för dyrkan. Inhyrd Qur’ân-läsare belönas inte hos Allâh, ty han har påskyndat sin belöning i jordelivet. Sålunda gagnas inte den döde av hans Qur’ân-läsning.

Efter en begravning ska man stå vid graven och be Allâh förlåta och stadga den döde. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Be om förlåtelse och stabilitet för er broder; han frågas nu.”2

Man får stå vid graven och säga:

اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته

”Allâh! Förlåt honom! Allâh! Förlåt honom! Allâh! Förlåt honom! Allâh! Stadga honom! Allâh! Stadga honom! Allâh! Stadga honom!”

Därefter går man därifrån.

Vad kondoleanser beträffar, så är det korrekt att kondolera sörjande anhöriga. I så fall säger man till dem:

اصبر و احتسب، فإن لله ما أخذ، و له ما أبقى، و كل شيء عنده بأجل مسمى

”Härda och räkna med Allâhs belöning. Allâhs är det som Han har tagit och det som Han har lämnat och allting varar hos Honom till en viss tidpunkt.”

Tända ljus, placerade stolar och Qur’ân-läsning hör till dagens innovationer. Vi ber Allâh att Han stadgar oss och er i Sunnah och skyddar oss mot innovationer. Han hör och bönhör.

Muhammad bin Sâlih al-´Uthaymîn

1410-10-19

1Ahmad (2/204) och Ibn Mâdjah (1612). ash-Shawkânî sade:

”Dess berättarkedja är autentisk.” (Nayl-ul-Awtâr)

2Abû Dâwûd (3221).