Efter att innovatören fått reda på sitt fel

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Fath-ur-Rahîm al-Wadûd, sid. 254

Fråga: Finns det skillnad på behandling av innovatörer som innoverar på grund av missförstånd och innovatörer som innoverar utav lust?

Svar: Oavsett om innovatören misstolkar och tror att han har rätt eller bara efterapar utan att misstolka själv, måste någon förklara för tolkaren att han har fel. Om han får reda på sitt fel och vägrar ta tillbaka det, anses han vidhålla sin innovation. Därför ska han bojkottas så att han lämnar sin innovation.