Efter att du har hälsat till profeten

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (47)

Fråga: Finns det någon speciell åkallan som bes efter att man har hälsat till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vid hans grav?

Svar: Nej. Det finns ingen speciell åkallan. När du har hälsat till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och vill åkalla därefter, går du iväg från graven, vänder dig mot Qiblah och åkallar vad du vill.