Eden kan inte korrigeras

Fråga: En person lade en ed att fasta två månader. Efter en timme korrigerade han eden till en månad. Han har klarat provet. Vad är han ålagd att göra?

Svar: Fastan är en dyrkan. Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som har lagt en ed att lyda Allâh skall lyda honom och den som har lagt en ed att trotsa Allâh skall inte trotsa Honom.”

Personen i fråga har lagt en ed. Så fort han uttalar en ed måste han uppfylla den. Han kan inte ändra två månader till en månad. Han har två månader på sitt samvete. Men om personen inte är könsmogen, så är han inte ålagd att uppfylla eden eftersom han inte ansvarar för sina handlingar.

Om han ansvarar för sina handlingar i den bemärkelsen att han är könsmogen och vid sitt sinne, så måste han fasta två månader. Om han avsåg att fasta två månader i streck, måste han fasta dem på det viset. Annars är det upp till honom om han vill fasta dem oavbrutet eller avbrutet.