Ed om en månads fasta

Imâm Abûl-Qâsim ´Abdullâh bin Muhammad al-Baghawî (d. 317)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal, sid. 47

12 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en man som avlägger en ed att fasta en hel månad; kan han dela upp dagarna? Han svarade:

Nej. Men om han avlägger en ed att fasta trettio dagar, får han lov att dela upp dagarna.”