Ed om besök hos al-Badawîs grav

Fråga: En kvinna hade en handikappad son. Hon lade en ed att besöka al-Badawîs grav om hennes son blev frisk. Det blev han. Måste hon efterleva sin ed?

Svar: Nej. Eden är syndig:

”Den som har lagt en ed att lyda Allâh skall lyda Honom och den som har lagt en ed att trotsa Allâh skall inte trotsa Honom.”1

Att gå till al-Badawîs grav och eftersträva dess välsignelse är synd. Alltså är det inte tillåtet. al-Badawîs grav dyrkas istället för Allâh. Det är allom bekant att de dyrkar och åkallar hans grav och eftersträvar dess välsignelse.

1al-Bukhârî (6696).