Ed om att köpa något till modern

Fråga: Vilken sorts ed är det att avlägga en ed att köpa en viss sak till sin moder?

Svar: En lydnadens ed. Om saken glädjer modern eller om hon är i behov av den, så är handlingen en hängivelse. Hängivelse till föräldrarna är ju lydnad. Alltså måste han köpa saken till henne. Men om hon inte vill ha den, behöver han inte heller köpa den till henne. I så fall skall han sona i form av bruten svordom.