Dyrt eller stort och tjockt?

Fråga: Är det bättre att slakta ett offerdjur som är dyrt eller ett som är stort och tjockt?

Svar: Oftast går de hand i hand; det stora djuret brukar vara dyrare. Ibland kan det vara tvärtom. Om vi tar hänsyn till slaktens nytta säger vi att det är bättre att slakta ett stort djur. Och om vi tar hänsyn till uppriktigheten gentemot Allâh (´azza wa djall) säger vi att det är bättre att slakta ett dyrt djur. Att spendera en stor egendom för Allâhs sak bevisar ens fulländade och ärliga dyrkan. Titta vad ditt hjärta tycker är nyttigast och handla därefter. I och med att två fördelar kolliderar så får du se efter ditt hjärtas tycke. Om du tycker att din själ får starkare tro och större underkastelse inför Allâh (´azza wa djall) om du slaktar ett dyrt djur, slaktar du ett dyrt djur.