Dyrkan vid gravar

Fråga: Hädar personen som tillber Allâh vid en rättfärdig mans grav för att han anser att platsen är välsignad där bönen bönhörs och inte för att han tror att den döde besitter någon gudomlighet?

Svar: Om han åkallar vid graven, ber vid graven eller går runt graven för att komma den begravde närmare, så är det ett större avguderi. Ty han har ägnat dyrkan åt någon annan än Allâh.

Och om han beger sig till graven för Allâhs sak för att han tror att platsen är välsignad och att Allâh bönhör honom, så är handlingen en innovation och inget avguderi. Handlingen är en innovation och ett medel till avguderi. Då talar vi om föreskriven dyrkan som bön och åkallan. Men om han slaktar för en grav, så säger man inte att han slaktar för Allâh. Han slaktar ju för graven. Det behöver ingen detaljering. Slakt och eder för en grav behöver ingen detaljering. Sådana handlingar kan inte göras för Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) sak.