Dyrkan under permanenta blödningar

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/165-166)

212 – Jag frågade min fader om en kvinna som lider av blödningar sedan fem år tillbaka. Hon blir aldrig ren, varken i Ramadhân eller annars. Ska hon ta igen hela Ramadhân eller bara de dagar hon inte fastade? Han sade:

“Om hennes menstruationsblod är urskiljbart i den bemärkelse att hon vet att det börjar när det är mörkt och att det slutar när det är tunt och gulaktigt, anses hennes månadscykel vara medan blodet är mörkt. När det är gulaktigt är det bara blödningar. När det mörka blodet avtar helt, badar hon. Därefter tvår hon sig inför varje bön. När det mörka blodet visar sig ånyo, slutar hon be till dess att det gulaktiga uppenbarar sig varefter hon badar. Därefter tvår hon sig inför varje bön. Om hennes blod är urskiljbart på detta vis och hon har fastat när det är mörkt, tar hon igen de dagarna eftersom hennes fasta är ogiltig. Däremot är hennes fasta giltig när hennes blod är gulaktigt.”