Dyrkan måste hållas i tid

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 100

För att en handling ska vara accepterad måste den hållas i tid. Skulle en person be innan bönetiden går innan eller efter att bönetiden gått ut, är bönen ogiltig eftersom den bes utom den tid som fastställts av föreskriften.

Om en person slaktar sitt offerdjur innan ´Îd-bönen, är offringen ogiltig eftersom den sker utom den tid som fastställts av föreskriften.

Det är inte heller föreskrivet att hålla I´tikâf utom dess tid. Däremot är det tillåtet eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkände ´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) ed om I´tikâf i Heliga moskén.

Och om en person oskäligt sinkar på en dyrkan så att dess tid går ut, som Fadjr efter soluppgång, så är dyrkan avslagen därför att den inte är överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah.