Dyrkan handlar om bevis, inte egna värderingar och åsikter

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/328)

Allâh (´azza wa djall) berättade vad Han har uppenbarat i Ibrâhîms och Mûsâs (´alayhimâs-salâm) respektive skrifter och sade:

وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

“… och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda.”1

Det vill säga att den som förtrycker sig själv med otro eller andra synder ska själv stå för det, ingen kommer att betala för hans synder. På samma sätt belönas var och en för det man själv har gjort och ingen annan. ash-Shâfi´î (rahimahullâh) och hans meningsfrände argumenterade med denna vers för att Qur’ân-läsning å den dödes vägar gagnar inte den döde. Ty varken handlingen eller anskaffningen är den dödes. Således rekommenderade inte Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sitt samfund att läsa å de dödas vägnar, varken konkret eller ens abstrakt. Inte heller rapporteras det att någon följeslagare gjorde det. Om handlingen hade varit bra skulle följeslagarna gjort den. Dyrkan är begränsad vid bevis och handlar inte om egna värderingar och åsikter.

16:164