Dyrkan att titta på profeten?

Fråga: at-Tahhân sade i kassettbandet ”Ta´dhîm Awliyâ’illâh”:

”Att titta på profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) motsvarar tusentals år av dyrkan och att titta på följeslagarna motsvarar tusentals år av dyrkan.”

Vad säger ni om det?

Svar: Ett sådant uttalande kräver bevis. Följeslagarna hade respekt för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och ingen klarade av att stirra på profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Annars hade de bara tittat på honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det finns alltså inget bevis för det. Att vara en följeslagare är en väldig heder som saknar motstycke, men även hycklare, judar och otrogna delegationer och budbärare såg honom; var det också en dyrkan? Ibn-ul-Djawzî nämnde en hadîth i sin bok ”al-Mawdhû´ât” som lyder på följande sätt:

”Att titta på ´Alî är en dyrkan.”

Den är falsk och påhittad och ej bekräftad från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).