Dyrkan är inte lämpad för någon annan än Allâh

Imâm Muhammad bin Djarîr at-Tabarî (d. 310)

Djâmi´-ul-Bayân (20/659-660)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

”Det är Han som är Gud i himlen och Gud på jorden och Han är den Allvise, den Allvetande.”1

Han (ta´âlâ) berättar att Han besitter gudomlighet; Han dyrkas i himlen liksom Han dyrkas på jorden. Dyrkan är inte lämpad för någon annan än Honom. Dyrka därför Honom som är beskriven på det viset och avguda ingenting med Honom.

Ibn ´Abdil-A´lâ berättade för oss: Ibn Thawr berättade för oss, från Ma´mar, från Qatâdah som sade:

”Det vill säga att Han dyrkas i himlen och Han dyrkas på jorden.”

Bishr berättade för oss: Yazîd berättade för oss: Sa´îd berättade för oss, från Qatâdah som sade:

”Det vill säga att Han dyrkas i himlen och på jorden.”

وَهُوَ الْحَكِيمُ

”… och Han är den Allvise…”

Det vill säga när Han ordnar Sin skapelse och underlättar för den det Han vill.

الْعَلِيمُ

”… den Allvetande.”

Han vet vad som är bäst för den.

143:84