Dyrkan är byggd på kärlek

Dyrkan är byggd på kärlek. Kärleken är den största typen av dyrkan. Den som dyrkar något gör så endast för att han älskar det han dyrkar. De troende älskar Allâh uppriktigt. Därför dyrkar de Honom (subhânahu wa ta´âlâ):

وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ

”Men de troendes kärlek till Allâh är starkare.”1

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً

”Ändå finns det människor som sätter upp medgudar vid Allâhs sida…”

Det vill säga partners:

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ

”… och ägnar dem en sådan kärlek som [bör] ägnas Allâh.”

De älskar dem som Allâh (´azza wa djall). De dyrkar dem med kärlek. Det kallas för avguderi i kärlek. Det är den största formen av avguderi. Avgudadyrkarna dyrkar dessa gravar, statyer och avgudar för att de älskar dem. Därför offrar de sina liv och krigar för dem. Deras hjärtan är fästa vid dem. De älskar dem. Annars hade de inte dyrkat dem vid sidan av Allâh:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ

”Ändå finns det människor som sätter upp medgudar vid Allâhs sida och ägnar dem en sådan kärlek som [bör] ägnas Allâh.”

De fördelar kärleken mellan Allâh och dessa statyer och gravar. Det är större avguderi.

Vad de troende beträffar, så dyrkar de Allâh uppriktigt. Därför avgudar de ingenting vid Allâhs sida.

12:165