Dyrka hela livet utan att veta beviset

206 – Imâm, ´Allâmah och Muhaddith Abû ´Abdillâh Muhammad bin ´Abdillâh bin al-Muthannâ bin ´Abdillâh bin Anas bin Mâlik al-Ansârî al-Khazradjî an-Nadjdjârî al-Basrî. Han var pålitlig och domaren av Basrah.

ar-Râmahurmuzî sade: ´Abdullâh bin Muhammad bin Abân al-Khayyât från Râmahurmuz berättade för mig: al-Qâsim bin Nasr al-Mukharramî berättade för oss: Sulaymân bin Dâwûd al-Minqarî berättade för oss:

al-Ma’mûn skickade 50.000 silvermynt till al-Ansârî för att han skulle fördela dem bland de lärda i Basrah. Hilâl bin Muslim nämnde sina följeslagare varvid al-Ansârî sade: ”Även jag nämnde mina följeslagare.” Hilâl sade: ”De är våra.” al-Ansârî sade: ”Nej, de är mina och mina följeslagares.” De hamnade i en tvist varpå al-Ansârî sade till honom: ”Hur läser du Tashahhud?” Han svarade: ”Skall en person som jag frågas om Tashahhud?” Sedan läste han upp Ibn Mas´ûds Tashahhud. al-Ansârî sade: ”Vem har berättat det för dig och hur har det bekräftats för dig?” Hilâl blev tyst och svarade inte. al-Ansârî sade: ”Du ber dagligen och upprepar dessa fraser utan att veta vem som har återberättat det från din profet? Må Allâh avlägsna dig från förståelse.” Därefter fördelade han pengarna bland sina följeslagare.”